Gegevenselement van entiteit Faillissement surseance

Name

Code faillissement surseance

Code

CdFaillissementSurseance

Data Type

A1


Definitie

De code die aangeeft of de gegevens betrekking hebben op een faillissement, Wet schuldsanering natuurlijk persoon (WSNP), of surséance van betaling.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

F   Faillissement
S   Surseance
W   Wet schuldsanering natuurlijk persoon


Opmerkingen

-