Gegevenselement van entiteit Faillissement surseance

Name

Datum aanvang faillissement surseance

Code

DatBFaillissementSurseance

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop een faillissement, Wet schuldsanering natuurlijk persoon (WSNP) of de surseance van betaling is ingegaan.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-