Gegevenselement van entiteit Faillissement surseance

Name

Datum einde faillissement surseance

Code

DatEFaillissementSurseance

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop de gegevens van een faillissement, Wet schuldsanering natuurlijk persoon (WSNP) of de surseance van betaling geldig zijn.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-