Entiteit Faxnummer Contactpersoon Afdeling

Name

Faxnummer Contactpersoon Afdeling

Code

FaxnrContactpersoonAfd


Definitie

Gegevens over het nummer dat de Nederlandse faxaansluiting aangeeft van de plaats waar de contactpersoon of -afdeling bereikbaar is.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

De beschrijving van dit gegevenselement is, op de rubriek "omschrijving" na, 1-op-1 overgenomen van "Faxnummer contactpersoon/-afdeling" zoals dat in de RINIS-gegevensuitwisselingen wordt gehanteerd.
De SUWI-omschrijving van dit gegevenselement gecombineerd met de omschrijving van CONTACTPERSOON/-AFDELING is wel gelijk aan de RINIS-omschrijving van "Faxnummer contactpersoon/-afdeling".


Lijst van diagrammen met entiteit Faxnummer Contactpersoon Afdeling

Name

Stuurgegevens

SUWI