Entiteit Flexibiliteit

Name

Flexibiliteit

Code

Flexibiliteit


Definitie

De bereidheid van de CLIENT SUWI om concessies te doen aan de eisen die hij stelt aan het aanvaarden van arbeid.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Flexibiliteit

Name

5) Arbeidstoeleidinggegevens

Eenmalige registratie op werkpleinen

Kansmeter

SUWI


Gegevenselementen

Name

Indicatie ingeschreven bij uitzendbureaus

Indicatie bereidheid zoeken buiten beroepswens

Indicatie bereidheid beroep onder eigen niveau

Indicatie bereidheid verrichten zwaar/vuil werk

Indicatie bereidheid verrichten onregelmatig werk of ploegendienst