Gegevenselement van entiteit Flexibiliteit

Name

Indicatie ingeschreven bij uitzendbureaus

Code

IndIngeschrevenBijUitzendbureaus

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT SUWI ingeschreven is bij een of meerdere uitzendbureaus.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-