Gegevenselement van entiteit Flexibiliteit

Name

Indicatie bereidheid zoeken buiten beroepswens

Code

IndBereidZoekenBuitenBeroepswens

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT SUWI bereid is om werk te aanvaarden dat op hetzelfde niveau ligt als waarvoor men gekwalificeerd is door middel van OPLEIDING en/of WERKERVARING, maar dat buiten zijn BEROEPSWENSen ligt.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-