Gegevenselement van entiteit Flexibiliteit

Name

Indicatie bereidheid beroep onder eigen niveau

Code

IndBereidBeroepOnderEigenNiveau

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT SUWI bereid is om werk te aanvaarden dat onder het niveau ligt dan waarvoor men gekwalificeerd is door middel van OPLEIDING en/of WERKERVARING.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-