Gegevenselement van entiteit Flexibiliteit

Name

Indicatie bereidheid verrichten zwaar/vuil werk

Code

IndBereidZwaarVuilWerk

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT SUWI bereid is werk te verrichten dat zwaar of vuil is.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-