Gegevenselement van entiteit Flexibiliteit

Name

Indicatie bereidheid verrichten onregelmatig werk of ploegendienst

Code

IndBereidOnregelmatigWerk

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT SUWI bereid is om werk te verrichten dat niet op regelmatige tijden en/of dat in ploegendienst plaatsvindt.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-