Gegevenselement van entiteit Fraude

Name

Indicatie recidive

Code

IndRecidive

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of de CLIENT SUWI binnen de recidivetermijn, al eerder een vordering wegens fraude opgelegd heeft gekregen.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Ook als deze fraude in een andere gemeente is vastgesteld.