Gegevenselement van entiteit Fraude

Name

Indicatie robuuste incasso toegepast

Code

IndRobuusteIncassoToegepast

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of voor de opgelegde boete gebruik wordt gemaakt van verrekening van een bestuurlijke boete bij recidive, zonder inachtneming van de beslagvrije voet, zoals voorgeschreven in artikel 60b lid 1b van de wet aanscherping en handhaving sanctiebeleid.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-