Gegevenselement van entiteit Fraude

Name

Code hoogte bestuurlijke boete

Code

CdHoogteBestuurlijkeBoete

Data Type

N1


Definitie

De code die de hoogte van de bestuurlijke boete aangeeft.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   100% fraudebedrag
2   150% fraudebedrag (recidive)
3   verlaagd wegens verminderde verwijtbaarheid (afwijkende bestuurlijke boete)
4   ten hoogste 100% i.v.m. aantoonbare opzet
5   ten hoogste 75% i.v.m. grove schuld
6   ten hoogste 50% i.v.m. normale verwijtbaarheid
7   ten hoogste 25% i.v.m. verminderde verwijtbaarheid


Opmerkingen

Als er sprake is van een eerste overtreding dan wordt in principe een boete van 100% opgelegd, als er sprake is van een recidive dan wordt in principe een boete van 150% opgelegd. Alleen als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid dan kan hiervan worden afgeweken.