Gegevenselement van entiteit Fraude

Name

Code soort sanctie

Code

CdSrtSanctie

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft wat voor sanctie CLIENT SUWI krijgt opgelegd naar aanleiding van de gepleegde fraude.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   geen sanctie
2   nog in behandeling bij gemeente
3   bestuurlijke boete
4   aangifte gedaan bij justitie


Opmerkingen

-