Gegevenselement van entiteit Fraude

Name

Code recidivetermijn

Code

CdRecidivetermijn

Data Type

N1


Definitie

De code die de termijn aangeeft, waarbinnen een herhaalde gedraging tot het vaststellen van recidive van fraude leidt, gerekend vanaf de datum onherroepelijk worden van de VORDERING.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   5 jaar
2   10 jaar


Opmerkingen

-