Entiteit Garantstelling

Name

Garantstelling

Code

Garantstelling


Definitie

Het feit dat een PERSOON (GARANT) zich garant heeft gesteld voor de kosten die voor de staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit de toelating hier te lande van een CLIENT SUWI die vreemdeling is in de zin van de vreemdelingenwet.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

- Relatie-entiteit tussen CLIENT SUWI en PERSOON (in de rol van GARANT)


Lijst van diagrammen met entiteit Garantstelling

Name

SUWI