Gegevenselement van entiteit Gebeurtenis

Name

Datum gebeurtenis

Code

DatGebeurtenis

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag, waarop de gebeurtenis aangaande de CLIENT SUWI heeft plaatsgevonden, zoals is meegedeeld door de daartoe aangewezen bron.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-