Gegevenselement van entiteit Gebeurtenis

Name

Datum constatering gebeurtenis

Code

DatConstateringGebeurtenis

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag, waarop de gebeurtenis aangaande de CLIENT SUWI is geconstateerd door de daartoe aangewezen bron.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

De datum constatering gebeurtenis kan vóór, ná of tijdens de gebeurtenis plaatsvinden.