Gegevenselement van entiteit Gebouwontzegging

Name

Datum einde gebouwontzegging

Code

DatEGebouwontzegging

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop de GEBOUWONTZEGGING voor CLIENT SUWI van toepassing is.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-