Entiteit Gedragscompetentie

Name

Gedragscompetentie

Code

Gedragscompetentie


Definitie

De gegevens over de bij de CLIENT SUWI behorende gedragscompetenties, zoals deze door het UWV WERKbedrijf zijn vastgesteld.

 

Norminstantie: CGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Gedragscompetentie

Name

2) Arbeidsmarktkwalificaties

Eenmalige registratie op werkpleinen


Gegevenselementen

Name

Code gedragscompetentie

Omschrijving gedragscompetentie

Datum einde vastgestelde gedragscompetentie

Code kwaliteit gedragscompetentie

Toelichting gedragscompetentie