Gegevenselement van entiteit Gedragscompetentie

Name

Code gedragscompetentie

Code

CdGedragscompetentie

Data Type

N10


Definitie

De code van de gedragscompetentie van de CLIENTSUWI zoals deze is vastgesteld door het UWV WERKbedrijf.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL GEDRAGSCOMPETENTIE


Opmerkingen

-