Gegevenselement van entiteit Gedragscompetentie

Name

Datum einde vastgestelde gedragscompetentie

Code

DatEVastgestldGedragscompetentie

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de geldigheid van de vastgestelde GEDRAGSCOMPETENTIE bij CLIENT SUWI is beëindigd.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-