Gegevenselement van entiteit Gedragscompetentie

Name

Code kwaliteit gedragscompetentie

Code

CdKwaliteitGedragscompetentie

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft in welke mate de CLIENT SUWI over de gedragscompetentie beschikt.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   Goed
2   Voldoende
3   Onvoldoende
4   Niet
5   Onderzoek noodzakelijk
9   Niet van toepassing


Opmerkingen

-