Lijst met gegevenselementen

Name

Used By

A-nummer

Persoon

Aanduiding bij huisnummer

Straatadres

Aanduiding inkomstenverhouding werkgever

Inkomstenverhouding

Aanduiding leerjaar

Deelname opleiding geregistreerd bij DUO

Aanduiding naamgebruik

Persoon

Aansluitingsnummer BV

Werkgever

Aantal aangevraagde reintegratievoorziening

Aanvraag reintegratievoorziening

Aantal arbeidsuren vacature maximaal per week

Vacature

Aantal arbeidsuren vacature minimaal per week

Vacature

Aantal contracturen per week

Inkomstenopgave

Aantal fulltime werkzame personen

Commerciele vestiging

Aantal jaar feitelijk arbeidsverleden

Arbeidsverleden

Aantal jaar fictief arbeidsverleden

Arbeidsverleden

Aantal jaren succesvol afgerond

Opleiding

Aantal jaren werkzaam in beroep

Werkervaring

Aantal kostendelers

Specifieke gegevens bijstand uitkering

Aantal parttime werkzame personen

Commerciele vestiging

Aantal SV-dagen arbeidsverleden

Jaar arbeidsverleden

Aantal SV-dagen inkomstenopgave

Inkomstenopgave

Aantal SV-dagen periode arbeidsverleden

Periode arbeidsverleden

Aantal uren beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkovereenkomst

Aantal uren opleiding

Opleiding

Aantal uren per week beschikbaar voor arbeid

Beschikbaarheid client voor arbeid

Aantal uren werkzaamheden gemiddeld per week

Werkzaamheden anders dan in arbeidsverhouding

Aantal verloonde uren

Inkomstenopgave

Aantal verloonde uren arbeidsverleden

Jaar arbeidsverleden

Aantal verloonde uren periode arbeidsverleden

Periode arbeidsverleden

Aantal werkuren per week dinsdag

Arbeidsperiode

Aantal werkuren per week donderdag

Arbeidsperiode

Aantal werkuren per week grondslag uitkering

Uitkeringsverhouding

Aantal werkuren per week maandag

Arbeidsperiode

Aantal werkuren per week vrijdag

Arbeidsperiode

Aantal werkuren per week woensdag

Arbeidsperiode

Aantal werkuren per week zaterdag

Arbeidsperiode

Aantal werkuren per week zondag

Arbeidsperiode

Aantal werkzame personen totaal

Onderneming/Instelling;Commerciele vestiging

Aantal zitplaatsen voertuig

Voertuig

Adresregel 1 buitenland

Ongestructureerd adres buitenland

Adresregel 2 buitenland

Ongestructureerd adres buitenland

Adresregel 3 buitenland

Ongestructureerd adres buitenland

Advies nav bevindingen trajectplan

Bevindingen trajectplan

Antwoordnummer

Antwoordnummeradres

Banknaam

Bankrekening

Bankrekeningnummer

Client SUWI;Gemachtigde;Bankrekening

Bedrag aanpassing uitkering

Aanpassing doelgroep uitkering UWV

Bedrag aanvang vordering

Vordering

Bedrag aanvullende beurs studiefinanciering

Studiefinanciering

Bedrag aanvullende toelage WTOS VO18

Studiefinanciering

Bedrag aanwas cumulatief premieloon sectorfonds

Sector risicogroep inkomstenopgave

Bedrag aanwas cumulatief premieloon UFO

Inkomstenopgave


2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20