Entiteit Gemachtigde

Name

Gemachtigde

Code

Gemachtigde


Definitie

De (RECHTS)PERSOON die door CLIENT SUWI gemachtigd is om de eventueel toe te kennen uitkering namens CLIENT SUWI te ontvangen en beheren.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Gemachtigde

Name

SUWI


Gegevenselementen

Name

Bankrekeningnummer