Entiteit Gemoedsbezwaardheid

Name

Gemoedsbezwaardheid

Code

Gemoedsbezwaardheid


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op het feit of de CLIENT SUWI of een RECHTSPERSOON ten opzichte van een SZ-WET al dan niet als gemoedsbezwaarde wordt erkend.

 

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Gemoedsbezwaardheid

Name

Ontsluiting Polisadministratie


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang gemoedsbezwaardheid

Datum einde gemoedsbezwaardheid