Gegevenselement van entiteit Gemoedsbezwaardheid

Name

Datum aanvang gemoedsbezwaardheid

Code

DatBGemoedsbezwaardheid

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop de CLIENT SUWI of een RECHTSPERSOON voor een SZ-WET gemoedsbezwaarde is erkend.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-