Gegevenselement van entiteit Gemoedsbezwaardheid

Name

Datum einde gemoedsbezwaardheid

Code

DatEGemoedsbezwaardheid

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop de CLIENT SUWI of een RECHTSPERSOON voor een SZ-WET gemoedsbezwaarde is erkend.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-