Entiteit Gevolmachtigde

Name

Gevolmachtigde

Code

Gevolmachtigde


Definitie

De gegevens die betrekking hebben een GEVOLMACHTIGDE die voor een VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ bevoegd is verzekeringen af te sluiten.

Norminstantie: RDW


Opmerkingen

De bedoelde verzekeringsmaatschappij is bevoegd een verzekering af te sluiten in het kader van Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).


Lijst van diagrammen met entiteit Gevolmachtigde

Name

Ontsluiting RDW


Gegevenselementen

Name

Code gevolmachtigde

Naam gevolmachtigde