Gegevenselement van entiteit Gevolmachtigde

Name

Code gevolmachtigde

Code

CdGevolmachtigde

Data Type

N4


Definitie

De code die een GEVOLMACHTIGDE aangeeft, die betrokken is bij de dekking in het kader van WAM, van een gekentekend VOERTUIG.

Norminstantie: RDW


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Deze code dient bij de vastlegging van een dekking altijd gekoppeld te zijn met een CODE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ.

Oorspronkelijke beschrijving RDW:
Naam: GEVOLM-C-DEK (gevolmachtigdecode dekking)
Formaat: N4