Gegevenselement van entiteit Gevolmachtigde

Name

Naam gevolmachtigde

Code

NaamGevolmachtigde

Data Type

AN..70


Definitie

De naam van een GEVOLMACHTIGDE, die in het kader van WAM betrokken is bij de dekking van een gekentekend VOERTUIG.

Norminstantie: RDW


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Oorspronkelijke beschrijving RDW:
Naam: NAAM-GEV (naam gevolmachtigde)
Formaat: AN..52