Entiteit Aangifte adreshouding BRP

Name

Aangifte adreshouding BRP

Code

AangifteadreshoudingBrp


Definitie

De gegevens over de aangifte van een verblijfplaats en adreshouding van de PERSOON, zoals is ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

 

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)


Opmerkingen

De oorspronkelijke definitie conform de (authentieke) bron:

Gegevens over de aangifte van verblijf en adres.

 

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)


Lijst van diagrammen met entiteit Aangifte adreshouding BRP

Name

Ontsluiting BRP-PIVA


Gegevenselementen

Name

Code gemeente van inschrijving

Datum van inschrijving bij gemeente

Datum aanvang adreshouding BRP

Code aangifte adreshouding BRP