Entiteit Gezagsverhouding

Name

Gezagsverhouding

Code

Gezagsverhouding


Definitie

De gegevens betreffende het gezag over de bij BRP ingeschreven PERSOON.

 

Norminstantie: BRP


Opmerkingen

De oorspronkelijke definitie conform de (authentieke) bron:

Gegevens betreffende het gezag over de ingeschrevene (de minderjarige).

 

Gebruik: Ten behoeve van de vaststelling van wettelijke vertegenwoordigers (bijvoorbeeld bij aangifte van verhuizing).

 

Norminstantie: BRP


Lijst van diagrammen met entiteit Gezagsverhouding

Name

Ontsluiting BRP-PIVA


Gegevenselementen

Name

Code gezag minderjarige

Indicatie curatelestelling