Gegevenselement van entiteit Gezagsverhouding

Name

Code gezag minderjarige

Code

CdGezagMinderjarige

Data Type

AN..2


Definitie

De code die aangeeft wie belast is met het gezag over de bij BRP ingeschreven minderjarige.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   ouder1 heeft het gezag
2   ouder2 heeft het gezag
D   een of meer derden hebben het gezag
1D   ouder1 + een derde hebben het gezag
2D   ouder2 + een derde hebben het gezag
12   ouder1 + ouder2 hebben het gezag


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Indicatie gezag minderjarige (32.10)

Definitie: Een aanduiding die aangeeft wie belast is met het gezag over de minderjarige ingeschrevene.

Norminstantie: BRP