Gegevenselement van entiteit Grondslag arbeidsbeperktheid

Name

Code grondslag arbeidsbeperktheid

Code

CdGrondslagArbeidsbeperktheid

Data Type

N2


Definitie

De code die de grondslag arbeidsbeperktheid van een PERSOON aangeeft in het kader van de Participatiewet.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   Codelijst Code grondslag arbeidsbeperktheid


Opmerkingen

Pro=Praktijkonderwijs

VSO=Voortgezet speciaal onderwijs