Gegevenselement van entiteit Grondslag arbeidsbeperktheid

Name

Datum aanvang grondslag arbeidsbeperktheid

Code

DatBGrondslagArbeidsbeperktheid

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop de grondslag arbeidsbeperktheid van de PERSOON in het kader van de Participatiewet van toepassing is.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-