Entiteit Handelsnaam

Name

Handelsnaam

Code

Handelsnaam


Definitie

De naam waaronder een Onderneming of een vestiging van een Onderneming handelt.

 

Norminstantie: Handelsregister


Opmerkingen

Een naam waaronder een Onderneming of een vestiging van een Onderneming handelt.


Lijst van diagrammen met entiteit Handelsnaam

Name

Ontsluiting Kadaster

Ontsluiting NHR

Ontsluiting RDW

Ontsluiting VerA


Gegevenselementen

Name

Handelsnaam

Datum aanvang handelsnaam

Datum einde handelsnaam