Gegevenselement van entiteit Aangifte adreshouding BRP

Name

Code gemeente van inschrijving

Code

CdGemeenteVanInschrijving

Data Type

N4


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 33 van BRP, Gemeententabel, die aangeeft in welke gemeente de Persoonslijst (PL) zich bevindt of de gemeente waarnaar de PL is uitgeschreven of de gemeente waar de PL voor de eerste keer is opgenomen.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL BRP Gemeenten


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Gemeente van inschrijving (09.10)

Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 33, Gemeententabel, die aangeeft in welke gemeente de PL zich bevindt of de gemeente waarnaar de PL is uitgeschreven of de gemeente waar de PL voor de eerste keer is opgenomen.

Norminstantie: BRP