Gegevenselement van entiteit Handelsnaam

Name

Handelsnaam

Code

Handelsnaam

Data Type

AN..500


Definitie

De naam waaronder een Onderneming of een vestiging van een Onderneming handelt.

 

Norminstantie: Handelsregister


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-