Gegevenselement van entiteit Handelsnaam

Name

Datum einde handelsnaam

Code

DatEHandelsnaam

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop de handelsnaam geldig is.

 

Norminstantie: Handelsregister


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

 

Oorspronkelijke definitie van Stelselcatalogus:

De datum einde van de handelsnaam.