Gegevenselement van entiteit Heffingskorting

Name

Indicatie heffingskorting aangevraagd

Code

IndHeffingskortingAangevraagd

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT of PARTNER bij de belastingdienst de heffingskorting heeft aangevraagd.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-