Gegevenselement van entiteit Heffingskorting

Name

Code soort heffingskorting Belastingdienst

Code

CdSrtHeffingskortingBd

Data Type

N2


Definitie

De code die aangeeft welke soort heffingskorting van toepassing is.

 

Norminstantie: Belastingdienst


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   Codelijst Soort heffingskorting Belastingdienst


Opmerkingen

IB: Inkomstenbelasting.

PV: Premieheffing volksverzekering