Gegevenselement van entiteit Heffingskorting

Name

Bedrag heffingskorting uit voorlopige aanslag

Code

BedrHeffingskortingUitVA

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag van de heffingskorting uit de voorlopige aanslag.

 

Norminstantie: Belastingdienst


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-