Gegevenselement van entiteit Heffingskorting

Name

Datum beschikking belastingdienst

Code

DatBeschikkingBelastingdienst

Data Type

N8


Definitie

De datum van dagtekening van de beschikking met betrekking tot de heffingskorting die de belastingdienst aan de CLIENT of PARTNER heeft doen toekomen.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

Deze datum kan gevuld worden zonder dat de betrokken medewerker van het UWV de beschikking daadwerkelijk heeft gezien.