Gegevenselement van entiteit Aangifte adreshouding BRP

Name

Datum van inschrijving bij gemeente

Code

DatVanInschrijvingBijGemeente

Data Type

N8


Definitie

De datum van inschrijving bij de gemeente, zoals bekend bij BRP.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

Bij inschrijving op grond van een aangifte door de burger van zijn vestiging in een (volgende) gemeente is dit de aangiftedatum. Bij inschrijving op grond van een geboorteakte is dit de geboortedatum. Bij ambtshalve inschrijving is dit de datum waarop de betrokkene schriftelijk van het voornemen van ambtshalve opneming mededeling is gedaan.

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum inschrijving (09.20)

Definitie: Bij inschrijving op grond van een aangifte door de burger van zijn vestiging in een (volgende) gemeente is dit de aangiftedatum. Bij inschrijving op grond van een geboorteakte is dit de geboortedatum. Bij ambtshalve inschrijving is dit de datum waarop de betrokkene schriftelijk van het voornemen van ambtshalve opneming mededeling is gedaan.

Norminstantie: BRP