Gegevenselement van entiteit Huisvesting

Name

Code soort huisvesting

Code

CdSrtHuisvesting

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft hoe de CLIENT SUWI is gehuisvest.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

0   Onbekend
1   Huis
2   Woonwagen
3   Woonschip
9   Anders


Opmerkingen

-