Gegevenselement van entiteit Huisvesting

Name

Toelichting huisvesting

Code

ToelHuisvesting

Data Type

AN..240


Definitie

Toelichting op de woonsituatie van de CLIENT SUWI betreffende de huisvesting.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-