Gegevenselement van entiteit Huisvesting

Name

Code relatie bewoner tot huisvesting

Code

CdRelatieBewonerHuisvesting

Data Type

N..2


Definitie

Code die aangeeft in welke hoedanigheid de PERSOON gehuisvest is.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

0   onbekend
1   (mede)eigenaar
2   huurder
3   onderhuurder/kamerbewoner
4   kostganger
5   inwonend (bij ouders)
6   gehuisvest in inrichting
7   gehuisvest conform doelgroep Besluit adreslozen
8   geen vaste woon- of verblijfplaats en niet behorend tot de doelgroep Besluit adreslozen
9   anders
99   niet van toepassing


Opmerkingen

-