Gegevenselement van entiteit Huisvesting

Name

Toelichting relatie bewoner tot huisvesting

Code

ToelRelatieBewonerHuisvesting

Data Type

AN..180


Definitie

Toelichting op de hoedanigheid waarin de PERSOON de woning bewoont.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-