Entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Code

Huwelijk


Definitie

Gegevens over een gesloten of ontbonden huwelijk/geregistreerd partnerschap van de ingeschrevene (CLIENT SUWI).

 

Norminstantie: SGR, gebaseerd op BRP


Opmerkingen

De oorspronkelijke definitie conform de (authentieke) bron:

Gegevens over een gesloten of ontbonden huwelijk/geregistreerd partnerschap van de ingeschrevene.

 

Norminstantie: BRP


Lijst van diagrammen met entiteit Huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

4a) Aanvraag uitkering WWB

Ontsluiting BRP-PIVA

SUWI


Gegevenselementen

Name

Code soort verbintenis

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

Code gemeente huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Code gemeente ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Code reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap